De nieuwe editie van Azra Magazine is nu verkrijgbaar!

Het allernieuwste nummer van Azra Magazine met het thema Taalminnaar of taalnazi? is vanaf nu verkrijgbaar! Bestel dit bijzondere nummer hier. Ik ben er weer trots op!

Hoe belangrijk is taal eigenlijk? Hoeveel invloed heeft juist of onjuist taalgebruik op het overbrengen van de bedoelde boodschap? Heeft het zin om zinnen mooi op te poetsen of snappen we het in kladversie ook wel? Azra Magazine gaat hier in dit nummer uitgebreid op in. Het thema zelf prikkelt al: taalminnaar of taalnazi. Het eerste woord heeft u waarschijnlijk nog nooit gehoord, het tweede staat bol van controverse. Taal is altijd doorspekt met emotie, bedoeld of onbedoeld, want taal is de spil van onze communicatie. Het zorgt ervoor dat we elkaar begrijpen. Of juist helemaal niet…
Vanaf deze editie wordt de redactie van Azra versterkt door Dick van Zijderveld. Hij laat meteen zien dat hij een taalminnaar is, en specifiek van het Nederlands, door in zijn artikel te pleiten voor minder gebruik van het Engels.
LeoArie Elsenaar dacht groot liefh ebber te zijn van voltaal maar komt er in zijn artikel achter dat er ook voor vrijtaal veel te zeggen valt. En het interview is deze keer met niemand minder dan Peter Smulders, de directeur van het Genootschap Onze Taal.
Dit nummer van Azra telt ook weer vier korte verhalen: bloemrijke verhalen zoals Zima en Het stadspark, maar ook aangrijpende menselijke taferelen zoals De voddenwever en Vallende bladeren. Dit laatste verhaal, van Saskia Wisotzki, treft u tweemaal aan. De eerste keer in vrijtaal, de tweede keer in voltaal. Twee keer hetzelfde verhaal, maar toch niet. Welke versie heeft uw voorkeur?
Hopelijk zet deze Azra ook u aan het denken over het belang van taal en goede communicatie.Heel veel leesplezier en inspiratie toegewenst!

Volledige inhoudsopgave
Verhalen voor de Azra leesclub
De voddenwever – Bara Wilson 7
Vallende bladeren – Saskia Wisotzki 31
Zima – W.J.Maryson 57
Het stadspark – Samantha Kraak 89
Artikelen
Het Nederlands: vrijtaal of voltaal? – LeoArie Elsenaar 21
Aandacht voor het Nederlands – Dick van Zijderveld 47
Interview met Peter Smulders – LeoArie Elsenaar 69
Dat seg ik tog! – Samantha Kraak 81
Altijd in Azra
Taaltalent – Jacqueline Zirkzee 15
LeZen met Lucas Zandberg 19
LitTwitts 56, 93
Dagboek van een schrijver – Deborah Klaassen 77
Dilemma’s van een schrijfster – Marelle Boersma 95
Het woord aan de boekhandel – Het Verboden Rijk Oosterhout 97
Schrijfwedstrijd Azra Magazine 2013 102
Volgende keer in Azra 105

This entry was posted in Azra Magazine. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *